Služby

Seznam poskytovaných služeb

Mezi naše nejčastější stavební obory patří zemní práce, výstavba inženýrských sítí, komunikací, zpevněných ploch a autodoprava. Práce provádíme nejčastěji v jižních Čechách. Provádění stavebních prací zajišťujeme prostřednictvím vlastních zaměstnanců – zkušených řemeslníků z jižních Čech s mnohaletou praxí.

Zemní práce

 • Rekultivace
 • Terénní úpravy
 • Hloubení jam a rýh
 • Výkopové práce
 • Čistění vodních toků
 • Odbahnění rybníků
 • Pronájem strojů (vč. obsluhy)

Inženýrské sítě

 • Pozemní komunikace
 • Chodníky a vjezdy
 • Parkoviště
 • Dešťové kanalizace
 • Splaškové kanalizace
 • Vodovody včetně přípojek
 • Plynovody včetně přípojek
 • Veřejné osvětlení
 • Oplocení

Výstavba hal

 • Ocelové haly
 • Zateplené haly
 • Výrobní haly
 • Skladové haly
 • Obchodní haly

Autodoprava

 • Přeprava sypkých hmot
 • Přeprava materiálu
 • Odvoz suti
 • Hydraulická ruka
 • Pronájem kontejnerů